2. juli 2013 | Opdateret/Gennemlæst 7. november 2018

Tilsyn af dyr

Alle dyr skal tilses mindst én gang dagligt. Det er et krav ifølge dyreværnsloven.

Alle dyr skal tilses mindst én gang dagligt. Det er et krav ifølge dyreværnsloven. Ligeledes skal syge eller tilskadekomne svin omgående behandles og flyttes til en sygesti, når der er behov for det. Hvis grisen ikke får det bedre, skal den aflives eller en dyrlæge konsulteres.

Det er nødvendigt at føre tilsyn for at:

 • Opdage syge eller skadede grise og sørge for, at de får den nødvendige pleje og behandling.
 • Vurdere om syge dyr viser tegn på bedring.
 • Vurdere om aflivning er påkrævet.

Opdag de syge eller skadede grise

Et ordentligt tilsyn med dyrene indbefatter, at man hver dag ser alle dyr i bevægelse – også i weekenden. Det er derfor bedst at føre tilsyn på tidspunkter, hvor grisene er aktive, f.eks. når der fodres eller tildeles strøelse. Smågrise bør tilses to gange dagligt.

Når man fører tilsyn, skal man være opmærksom på specifikke tegn på sygdom, f.eks. grise der halter, puster, er utrivelige, har brok eller har halebid eller andre sår.  Det er også nødvendigt at mærke på et halebid eller en brok for at finde ud af, om der er hævelse, varme og ømhed som tegn på betændelse.

Ved det daglige tilsyn skal man have for øje, om grisenes adfærd er normal. Unormal adfærd vil ofte være et tegn på sygdom.

Unormal adfærd som kan være tegn på sygdom:

 • Grise der ligger eller sidder, mens de andre grise er aktive, f.eks. ved fodring eller ved tildeling af strøelse.
 • Grise som er mere uvillige til at rejse sig, end de øvrige dyr.
 • Rastløse grise, der går, når andre grise hviler.
 • Grise som ligger alene.

Når syge grise er fundet

Når man finder syge eller skadede grise, skal man vurdere om de:

 • Skal flyttes til en sygesti (evt. isoleres).
 • Skal behandles med medicin efter dyrlægens anvisning.
 • Skal aflives med det samme.

En plan for håndtering af besætningens syge og tilskadekomne grise skal være fastlagt i samarbejde med den praktiserende dyrlæge. Af planen skal det fremgå, hvad der skal ske med grise med forskellige typer sygdomme og skader, og hvem der er ansvarlig for det. Planen skal sikre, at det er helt klart, hvad der skal ske med syge grise i hvert enkelt konkret tilfælde.

Syge grise skal mærkes tydeligt med farve, så de nemt kan findes igen, og så det er tydeligt, om de er blevet behandlet med medicin. Hvis man finder grise, som ser ud som om, de måske er ved at blive syge, bør de mærkes op, så man er ekstra opmærksom på dem ved næste tilsyn.

Når grise behandles med medicin, skal der føres optegnelser, som bl.a. omfatter årsagen, dato for behandlingens start og afslutning samt hvilke grise, det drejer sig om.

Sygestier

Af hensyn til grisens velfærd, skal den flyttes til en sygesti, hvis enten:

 • Dens almenbefindende er påvirket
 • Eller den er bevægelseshæmmet
 • Eller den ikke kan klare sig i konkurrence med andre stifæller

I sygestien kan grisen eventuelt anbringes sammen med andre svage grise.

I sygestien er der mulighed for skærpet overvågning og speciel pleje. Det medfører at chancen for helbredelse er større, og at tiden indtil helbredelse er kortere.

Vurder om der er tegn på bedring

Hver dag skal det vurderes, om grise, som tidligere er konstateret syge, er i bedring. Derfor skal hver enkelt syge gris undersøges. Et ordentligt tilsyn med dyrene indbefatter, at man hver dag ser alle dyr være oppe og gå.

Hvis der ikke ses tydelig bedring hos grisen inden for et fastsat antal dage, skal grisen aflives. Antallet af dage skal være fastlagt i samarbejde med den praktiserende dyrlæge.