Opdateret/Gennemlæst 14. maj 2019

Klovsygdomme

Klovforandringer er forandringer i og uden på kloven. Klovforandringer kan give gangbesvær og halthed af varierende grad.

Klovforandringer omfatter en række forskellige forandringer i og uden på kloven – se figur 1 for en skematisk præsentation af klovens opbygning. Forandringerne viser sig som horisontale og vertikale revner og kløfter af varierende dybde i klovvæggen og som knus-ninger i ballehorn og klovsål. Balleforrådnelse og forvokset ballehorn er andre typiske forandringer. Desuden kan der ses arvelige defekter fx uens klove (figur 2), fuldklove og afvigende tåvinkler som følge af forkert benstilling.

Figur 1. Klovens opbygning i tværsnit (Tegning: Kaj Vestergaard, billednr. 6546).

Figur 2. Ens og uens klove hos svin (Tegning: Ukendt, billednr. 5799).
Klovforandringer kan give gangbesvær og halthed af varierende grad.

En normal sund klov er gengivet i figur 5.

 Ved klovforandringer ses revner og knusninger af varierende dybde:

  • Overfladiske skader der kun berører hornet
  •  Dybe skader i læderhud, som medfører blødning. Skaderne ses i balle- og sålehorn, på overgangen mellem balle og sål, i den hvide linie og i hornvæg (figur 6, 7, 8 og 9).

Ved betændelse i huden ses rødme og hævelse over kloven og i klovspalten, evt. med sår og betændelse. Endelig kan ses varierende grader af deforme klove som følge af forvoksning.

Figur 5. En normal klov (Foto: Kaj Vestergaard, billednr. 5882)


Figur 6. Skader på klov: aklovsål, b: ballepude, c: biklov, d: overgang, e: balleforandring, f: hul væg (Foto: Kaj Vestergaard)

Figur 7. Spalte i overgangen (Foto: Kaj Vestergaard, billednr. 6676)

Figur 8. Skade i den hvide linje (revne) (Foto: Kaj Vestergaard, billednr. 5870)

Figur 9. Balleforrådnelse på yderklov (Foto: Kaj Vestergaard, billednr. 5868)

At dyret undlader at støtte på en klov kan være tegn på en klovforandring. Er mere end én klov angrebet, er benstillingen understillet med både for- og baglemmer (figur 2 og 4). Derudover ligger dyret meget ned, hvilket kan give anledning til tryksår på skulder og ha-ser.

Figur 3. Normal benstilling (Tegning: Ukendt, billednr. 5797)

Figur 4. Understillede bagben (Tegning: Ukendt, billednr. 5798)

Under bevægelse har dyret varierende grader af halthed afhængigt af læsionernes dybde og antallet af angrebne klove. Hvis mere end én klov er ødelagt, har dyret en kort og trippende gang eller en svingende bevægelse i lænd og ryg.
Ved betændelse ses ofte hævelser i huden over kloven og i klovspalten. I det akutte stadium og specielt ved klovbrandbyld har dyret feber og ringe ædelyst.