7. juli 2022

Tilskudsordning til stier med løse søer i farestalden

Den 18. oktober åbner ansøgningsperioden, hvor du kan søge tilskud til at bygge farestier til løse søer. Vil du blive ved med at være soholder i fremtiden, er det nu, du skal overveje at søge, siger SEGES-forsker.
Er du soholder, og vil du også leve op til de fremtidige krav, der vil komme i produktionen af pattegrise, så er det værd at overveje stier til løse diegivende søer. Nu er der nemlig en mulighed for at få del i tilskudsordningen, som Landbrugsstyrelsen udlodder til dansk griseproduktion.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og er finansieret af EU. Her er der en tildeling på 25 mio. kr. til at ”Fremme dyrevelfærd ved omstilling til løsgående søer i farestalden”, som der står på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

”I ordningen er der opsat en række elementer, som skal være en del af farestien til løsgående søer. Det er derfor vigtigt allerede at begynde at kigge på, hvordan man kan opfylde bygningskravene, hvis man ønsker at få del i ordningen,” lyder det fra Vivi Aarestrup Moustsen, chefforsker, ph.d., i SEGES Innovation

Kravene og tilskudsgrundlaget

Tilskudsgrundlaget er 4000 kr. per m2, som man kan søge 40 procent tilskud til i intervallet 6,0-7,2 m2. Ansøgningsperioden åbner den 18. oktober og varer til den 10. januar 2023. Dernæst skal man have bygget staldene færdige inden slutningen af 2024.

*Det er et udkast, så der kan ske ændringer i høringsperioden, som forventes at være fra d. 28. juli - 9. september 2022.

Lovkrav fra EU og andre europæiske lande

”Det er blevet mere aktuelt at bygge til løsdrift i farestalden. Blandt andet har man allerede i Tyskland valgt, at udfasning af diegivende søer i boks skal ske inden 2036,” fortæller Vivi Aarestrup Moustsen.

Ud over Tyskland har lande som Sverige, Schweitz og Norge allerede udfaset brugen af boks i farestier. EU forventer at præsentere oplæg til ny velfærdslovgivning på området senest i løbet af 2023.