12. januar 2023

Klimaaftrykket skal reduceres, og foderets klimaaftryk er en væsentlig del af løsningen

Fokus på sammensætningen af din foderblanding kan reducere din bedrifts klimaaftryk mærkbart.

Tidligere praksis har primært været at optimere efter den billigste og mest effektive blanding, men nu er der mulighed for at optimere efter den mest klimavenlige foderblanding. Og det forventes, at der fra politisk side vil blive presset på for, at der benyttes fodersammensætninger, der mindsker klimaaftrykket mest muligt. Og samtidig skal anvendelsen af foder fra lande, der belaster klimaet unødigt meget ved eksempelvis at rydde regnskove for at dyrke foder, reduceres mest muligt. 

Beregning af klimaaftrykket på foder

I EU-regi er der lavet en foderdatabase med en lang række fodermidlers klimaaftryk. Denne database kaldes GFLI, hvilket står for Global Feed LCA Institute. Med databasen er det muligt at beregne, hvor mange kg CO2 en given foderblanding udleder. 

Undgå palmeolie og ikke-certificerede sojaprodukter

Der er stor variation i klimaaftrykket for de forskellige råvarer, der kan anvendes i foder; men særligt to råvarer hæver klimaaftrykket markant. Disse to produkter er palmeolie og ikke-certificerede sojaprodukter. Flere firmaer er opmærksomme på de to produkter og forsøger sig med andre fedtkilder eller reduceret fedtindhold for at opnå en reduktion i klimaaftrykket.

Beregninger af foderblandinger viser, at erstatning af palmeolie med f.eks. rapsolie reducerer klimaaftrykket. Ligeledes viser beregningerne, at danskdyrkede proteinafgrøder som hestebønner og ærter har større potentiale til reduktion af klimaaftrykket end biprodukterne solsikke- og rapsskrå/-kager som delvis erstatning for sojaskrå.

Hvad kan du gøre her og nu i forhold til dit foder?

Som griseproducent har du mulighed for at påvirke foderets klimaaftryk på baggrund af det digitale værktøj ESGreen Tool, der kan give dig et indblik i, hvad ændringer i en given fodersammensætning har af betydning for din bedrifts klimaaftryk.

Derudover er der også allerede en række foderstofforretninger, der kan levere et klimaaftryk på det foder, de leverer – så du har mulighed for at sætte dig ind i, hvilke produkter der kan være med til at mindske klimaaftrykket i din bedrift. Og på sigt forventes det, at klimaaftrykket vil fremgå af indlægssedlen.

Hvis du er hjemmeblander, kan du få din rådgiver, der laver foderoptimeringen, til at levere blandingens klimaaftryk på blanderecepten, så du kan blive klogere på din foderblandings klimaaftryk.