Hygiejne ved brunstkontrol og inseminering

God hygiejne i løbestalden er en forudsætning for at opnå en høj og stabil faringsprocent og en optimal kuldstørrelse.