Opdateret/Gennemlæst 30. juni 2022

Anmeldepligtige sygdomme

Ved mistanke om en anmeldepligtig sygdom skal besætningens praktiserende dyrlæge eller den lokale Fødevareregion tilkaldes.

Sådan skal du forholde dig, hvis du har mistanke om en anmeldepligtig sygdom:

Griseproducent/driftsleder/medarbejder

Hvis du opdager symptomer hos dine grise, skal du straks kontakte din praktiserende dyrlæge. 

Dyrlæge

Har du mistanke om udbrud af anmeldepligtige sygdom i en besætning, skal du kontakte den lokale Fødevareregion med det samme.

Har du været i en besætning med mistanke om svinepest, må du tidligst komme i andre besætninger efter 48 timer. Efter udgang fra besætningen skal du skifte al tøj og tage et brusebad. Tøjet må ikke fjernes fra besætningen, og du skal køre direkte til dit hjem og forholde dig der, til  karantænetiden er udløbet.

Har du klovbærende dyr må du ikke komme i kontakt med dem de første 48 timer efter besøget.

Konsulent

Hvis du er på et rådgivningsbesøg og erkender symptomer på en anmeldepligtig sygdom som eksempelvis svinepest, skal du få landmanden til straks at kontakte dyrlægen. Afvent situationen hos landmanden til dyrlægen er ankommet.

Opretholdes mistanken skal du bade og skifte tøj, inden du forlader besætningsområdet. Herefter skal du køre direkte hjem og forblive der uden kontakt til klovbærendedyr de først 48 timer efter besøget.

Sygdomstegn

Du skal være opmærksom på disse sygdomstegn eller hændelser. De kan skyldes en anmeldepligtig sygdom:

 • Blærer (tryne, mund, klovspalte)
 • Punktformede blødninger i huden/blåfarvning af huden
 • Ekstrem ømbenethed
 • Kramper, slingerhed, lammelser
 • Høj dødelighed
 • Høj feber og ekstrem nedstemthed
 • Voldsom, vandig/blodig diarré og/eller opkastninger
 • Aborter/omløbninger
 • Stenfostre og pattegrise født med kramper, slingerhed eller lammelser
 • Betændelse i ornens kønsorganer (testikler og bitestikler)

Inddeling af anmeldepligtige sygdomme

De anmeldepligtige svinesygdomme inddeles i liste 1 og liste 2 sygdomme jf. [1]; [2]; [3].

De vigtigste liste 1 sygdomme, du skal være opmærksom på:

 • Smitsom kastning (brucellose)
 • Svinepest (afrikansk)
 • Svinepest (klassisk)
 • PRRS
 • Miltbrand
 • Mund- og klovesyge
 • Smitsomt blæreudslæt hos svin (SVD)
 • Vesikulær stomatit

Liste 1 sygdomme

Liste 1 sygdomme kan spredes hurtigt over landegrænser, og de har stor samfundsøkonomisk betydning. Sygdomme på liste 1 har tillige stor betydning for handel med levende dyr og animalske produkter.

Liste 1 sygdomme kræver, at svineproducenten straks skal tilkalde sin dyrlæge, hvis han får mistanke om, at dyrene i besætningen er ramt af en disse sygdomme. Fastholder besætningsdyrlægen mistanken om en anmeldepligtig sygdom, skal dyrlægen straks underrette fødevareregionen, som så foretager de nødvendige undersøgelser.

De vigtigste liste 2 sygdomme, du skal være opmærksom på:

 • Falsk hundegalskab (Aujeszkys sygdom)
 • Cysticerkose hos svin
 • TGE (Transmissibel gastroenteritis)
 • Salmonellose
 • Trikinose

Liste 2 sygdomme

Liste 2 sygdomme har stor samfundsøkonomisk betydning for det enkelte land og har væsentlig betydning for handel med levende dyr og animalske produkter.

Ved mistanke om en anmeldepligtig liste 2 sygdom skal besætningens dyrlæge tilkaldes. Hvis besætningsdyrlægen ikke med det samme kan udelukke en anmeldepligtig liste 2 sygdom, skal dyrlægen udtage de nødvendige prøver til nærmere undersøgelse på myndighedernes laboratorium, og dyrlægen skal underrette fødevareregionen.

Uanset om der er tale om liste 1 eller liste 2 sygdomme, er besætningsejeren og dennes personale altså forpligtet til at tilkalde dyrlægen, hvis de ser mistænkelige symptomer hos grisene.

Referencer

[1]  LBK nr 873 af 29/06/2013: Bekendtgørelse om lov om hold af dyr. 
[2]  BEK nr. 54 af 26/01/2011. 26. januar 2011Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr.
[3] Bek 784 af 09/07/2012 Bekendtgørelse om praktiserende dyrlægers anmeldelse af husdyrsygdomme.