Opdateret 11. marts 2016

Universel tarmblødning

Universel tarmblødning ses hos grise i aldersgruppen 25-100 kg. Ofte forløber sygdommen så hurtigt, at man ikke når at observere kliniske symptomer.

Årsag

Årsagen til lidelsen er ikke kendt, men der er muligvis tale om en allergisk reaktion overfor allergener i foderet. Der er påvist forskellige risikofaktorer, som øger risikoen for universel tarmblødning. Dårlig foderhygiejne, som fx belægninger i siloer og i vådfodertanke kan erfaringsvist være en medvirkede årsag til ballongrise.

Udvikling, udbredelse og betydning

Lidelsen kan i perioder i forårsage store tab (op til 10 % dødelighed).

Symptomer

Sygdommen forløber så hurtigt, at man ikke når at observere kliniske symptomer. Det typiske billede er ofte, at der i en kortere periode optræder en række dødsfald, hvorefter problemet igen forsvinder. Grisene findes som regel døde kort tid efter fodringen. De har oppustet bug og er blege i huden – se figur 1.

Figur 1. Akut død gris med bleg hud og oppustet bug.

Diagnosen stilles på baggrund af de karakteristiske obduktionsfund. Størstedelen af tyndtarmen er misfarvet af blødninger – se figur 2, idet tyndtarmsslimhinden er belagt med en tynd blodfilm (ikke-koaguleret blod) - der er ingen blødninger til stortarmen.

Figur 2. Ukoaguleret blod i hele tyndtarmen. Slimhinden er blank.

En opgørelse fra Laboratorium for Svinesygdomme (2013-15) viser at 88% af tilfælde med universel tarmblødning har en drejning af tarmskiven, når man kigger ved krøsroden - se figur 3.

Figur 3. Drejning ved krøsrod 

Forebyggelse

Behandling er ikke mulig bl.a. fordi grisene som regel dør, uden at der er observeret forudgående symptomer.
Der findes ikke sikre metoder til at forebygge sygdommen, men erfaringer viser, at en god foderhygiejne har en effekt, og at der derfor skal tjekkes og evt. fjernes belægninger i fodersystemet inkl. siloer og tanke.

Referencer

[1]

Hani-H; Zimmermann, W; Huber, A. & Schmidt, J. (1993). Haemorrhagic, intestinal syndrome (HBS) in pigs: clinical, pathological and aetiological aspects. Schweizer-Archiv-fur-Tierheilkunde 135: 4, 117-124; 22 ref.

[2]

Straw, B., Dewey, C., Kober, J., Henry, S.C. (2002). Factors associated with death due to hemorrhagic bowel syndrome in two large swine farms. J Swine Health Prod.10 (2): 75-79.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.