14. januar 2013

Fejl ved foder

I tilfælde af fejl ved foder, har køber pligt til at begrænse skadens omfang mest muligt. Grib derfor ind hurtigst muligt og følg den beskrevne fremgangsmåde.

Figur 1. Første vurdering af foder sker ved syn og lugt. Ved
mistanke om fejl ved foder kan man analysere foderet samt evt.
gennemføre en prøvefodring (foto: Brian N. Fisker, billede nr. 4288)

Hvis du får mistanke om, at der er noget galt med der foder du har indkøbt, reagér da hurtigst muligt og følg nedenstående tre faser, hvor de første 3 punkter referer til perioden indtil der tilkaldes en dyrlæge eller en konsulent udefra.

Mistanke om mangler ved foderet kan opstå, hvis:

 • Foderet har ilde lugt eller dårligt udseende.
 • Der er produktionsmæssige problemer ved foderskift, fx nedsat ædelyst, diarré, opkastninger og/eller reproduktionsproblemer.

Forholdsregler

Køber har pligt til at begrænse skadens omfang mest muligt. Grib derfor ind hurtigst muligt og følg den beskrevne fremgangsmåde. Ved mistanke til foderet følg da nedenstående tre faser, hvor de første 3 punkter referer til perioden indtil der tilkaldes en dyrlæge eller en konsulent udefra.

Når der fattes mistanke:

 1. Grib straks ind ved tegn på de første symptomer. De første 24 timer er de vigtigste. Dyrlæge, konsulent og en repræsentant for foderleverandør tilkaldes.
 2. Stands straks fodring med det mistænkte foder. Reklamér samtidig telefonisk overfor sælger. Sagen følges op med en skriftlig reklamation.
 3. Det mistænkte foder må ikke fjernes fra ejendommen før der er udtaget retsgyldige prøver til foderanalyse - jf. prøveudtagning af foder.

Under besøget af dyrlæge og konsulent:

1. Under besætningsgennemgangen foretages følgende:
 • En klinisk vurdering af besætningen
 • En undersøgelse af evt. fejl med hensyn til:
  - Fodring og vanding
  - Dosering og blanding
  - Opbevaring af foder og råvarer
 • For det mistænkte foder noteres:
  - Foderleverandør
  - Leveringsdato og partinummer
  - Leveret kvantum og restkvantum
 • For det øvrige foder noteres:
  - Foderleverandør(er)
  - Leveringsmønster
2. Efter behov gennemføres:
 • Yderligere diagnostiske undersøgelser
 • Udtag prøve af råvarer, drikkevand til evt. analyse
3. Ud fra en foreløbig vurdering
 • Undersøg mulighed for en hurtig afgørelse af sagen, evt. i form af forlig.
Efter besøget af dyrlæge og konsulent:
 1. Der udarbejdes en skriftlig rapport af konsulent og dyrlæge hver for sig. Det kan aftales, at den ene part laver den generelle del af rapporten med henvisning til den supplerende rapport fra den anden part.
 2. Hvis sagen ikke afsluttes straks, og en vurdering af besætningens forhold tyder på mangler ved foderet, gøres det foreløbige tab op. Krav fremsættes over for sælger, og der tages forbehold for følgevirkninger.
 3. I alle tilfælde skal køber bevise mangler ved foderet samt at der er sammenhæng mellem produktionsmæssige problemer i besætningen og brug af det mangelfulde foder.