Opdateret/Gennemlæst 7. oktober 2014

Fodring af orner

Orner skal fodres på en sådan måde, at deres avlsværdi, sædkvalitet og holdbarhed bliver så god som muligt.

Orner og polte har samme behov for næringsstoffer i opvækstperioden, derfor skal unge orner følger de gældende normer og vejledninger for fodring af polte (30-140 kg), som er beskrevet i afsnittet om fodring af polte. Kønsmodne orner har samme behov for næringsstoffer som drægtige søer. De vil typisk blive fodret med en løbestaldsblanding, og dette har ikke nogen negativ konsekvens på springvillighed og sædproduktion [1,2].

Via fodringen er det vigtigt at sikre ornens reproduktionsmæssige præstation, hvilket vil sige: 

  • Libido (ornens seksualdrift), der er vigtig for ornens villighed til at bestige soen eller fantomet samt længden af den enkelte ejakulation
  • Sædceller produceret pr. tidsenhed, der er afgørende for det totale antal sædceller i det endelige ejakulat
  • Fertilitetskapacitet af sædcellerne

Tabel 1. Vejledende foderstyrke til orner fra 30 kg [1]. 

Vægt, kg  Foderstyrke 
30-65  Efter ædelyst 
65-105  2,5-2,7 FEsv pr. dag 
Over 105  Efter huld (2-3)

Brugstid for ornen afhænger af avlsværdi, sædkvalitet og fysisk holdbarhed.  Dårlig benstyrke kan begrænse ornen springvillighed og dermed holdbarhed. Det forebygges bedst ved at følge vejledningerne i tabel 1.

Libidoen påvirkes negativt, hvis ornen underforsynes med energi eller protein, men når gældende norm for løbestaldsblanding og foderstrategi overholdes, opstår der ikke problemer. For vitaminer eller mineraler er der ikke foretaget undersøgelser af effekten på libidoen, men det må antages, at libidoen vil være påvirket, hvis ornens fysik er påvirket af en mangelsygdom eller forgiftning. Samlet vurderes det, at en løbestalds- eller drægtighedsblanding også vil dække orners behov for vitaminer og mineraler.

Sædcellekoncentration pr. tidsenhed påvirkes, hvis ornen er i underskud af energi eller protein. Dette vil ikke ske, når der anvendes en løbestalds- eller drægtighedsblanding og den daglige foderoptagelse er tilpasset, hvor hyppigt ornen ejakulerer.

For yderligere uddybende litteratur omkring energi-, protein-, vitamin- og mineralniveau i foder til orner henvises til [3].

Referencer

 [1]  Tybirk, P., T.S. Bruun & G. Sørensen (2014). Nye Næringsstofnormer til polte og søer i løbeafdeling. Notat nr. 1413, Videncenter for Svineproduktion.
[2]   Bruun T.S., G. Sørensen & P. Tybirk (2014). Baggrund for Næringsstofnormer til polte fra 30 til 140 kg. Notat nr. 1418, Videncenter for Svineproduktion. 
 [3]  Madsen, M.T. & K. Eriksen (2001). Fodring af orner. Et litteraturstudium med vægt på ornens reproduktionsmæssige præstation. Rapport nr. 18, Landsudvalget for Svin.