Krav til foderet afhænger af grisens vækststadie. Det kan du læse mere om på disse sider, hvor fodring af de forskellige dyregrupper er beskrevet.