Opdateret/Gennemlæst 30. oktober 2023

Præsentationer fra foredrag

Hvert år afholder vi faglige seminarer, webinarer og andre arrangementer, herunder Grisekongres. Præsentationerne fra arrangementerne er tilgængelig her på hjemmesiden - du er velkommen til at downloade dem.

Mangler der præsentationer fra et foredrag?

Du finder her præsentationer fra indlæg fra de seneste 2-3 år. Men vær opmærksom på, at vi ikke lægger alle præsentationer ud. Det er op til de enkelte indlægsholdere, om de ønsker, at have deres præsentationer liggende. Dette er især gældende for kongressen, hvor der er mange eksterne indlægsholdere.

Præsentationer, der må offentliggøres, bliver lagt på siden umiddelbart efter afholdelse.

 

Kongres

Opdateret/Gennemlæst 30. oktober 2023

1. Detox din hjerne
Morten Elsøe

2. Digitalopgavestyring har givet en bedre hverdag
Torben Sonne og Pernille Sloth Christensen

3. Markedet for afsætning af grisekød
Jais Valeur

4. Nye farestier - nye muligheder
Robert Lynge Andersen og Peter Jacobsen

5. Biogas og leverandøraftaler
Anders Andersen og Karl Jørgen Nielsen

6. Hoof care - the foundations for a long sow life
Nikolaj Stidsen og Hanne Bak

7. Den politiske situation
Søs Marie Serup

8. Trykprøv din strategi med ESG ledelsesrapportering
Kasper Henricksen og Ivan Damgaard

9. Energioptimér din bedrift
Hans Juul Jensen og Kurt Mortensen

10. Fremtidens robuste so
Christian Sørensen og Line Busk Jensen

11. Klimakamp i grisestalden
Michael Holm

12. A valuable DANISH certificate
Asger Kjær Nielsen

13. Dansk kød i køledisken
Peter Sandøe, Henrik Vinther Olesen, Thomas Roland, Ole Wehlast og Ulrik Bremholm

14. Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere
Dorte Bak Himmelstrup

15. Prisen på smågrisen
Thorsten Simonsen og Sisse V. Schlægelberger

16. De vigtige klove
Nikolaj Stidsen og Hanne Bak

17. ESG-rapporten - hvad skal den kunne?
Lene Gade Hovmøller og Helle Pelant Lahrmann

18. Workshop: Four ways to make your farm safer
Christina Erdstrand og Per Jørgensen

19. Hvor er lovgivningen for grisvelfærd i EU på vej hen?
Trine Vig Tamsdorf

20. Skab en robust og bæredygtig bedrift
Alex Ostersen og Marlene Sparre Ibsen

21. Hvordan handler jeg korn og foder i et højrisikomarked
Jeppe Tokkesdal

22. Workshop: Fire måder at gøre din bedrift mere sikker
Christina Erdstrand og Per Jørgensen

23. Undgår toksiner i hjemmeproduceret foder
Mikael Andersen og Ghita Cordsen Nielsen

24. Digital management has improved everyday life
Torben Svarre og Pernille S. Christensen

25. Den globale forbruger
Lise Walbom

26. Bedre samarbejde med internationale kolleger
Alexander Siboni

27. Det bedste fra Think Piglet
Lea Hübertz Birch Hansen og Vivi A. Mousten

28. DM i griseproduktion 2023
Dorthe Poulsgård Frandsen

29. Vision for hele haler
Jens Brandt og Niels-Peder Nielsen

30. Når PRRS skal sættes på porten
Lars E. Larsen og Elisabeth Okholm Nielsen

31. Knowledge enhances gilt productivity
Gunner Sørensen

32. Vores fremtid
Erik Larsen og Christian Fink Hansen

33. Grisekorpset giver mod på mere gris
Victoria Olin, Caroline G. Stenskrog og Maja M. Blaabjerg

34. Soen skal passe mange grise
Dennis Højlund Jørgensen og Flemming Thorup

35. Høj faringsprocent er afgørende
Brian Nygaard

36. Betydning af foderet for fødevarernes klimaaftryk
Per Tybirk og Sabine Stoltenberg Grove

37. PRRS nationale reduktionsplan - update
Nicolai Weber og Vibeke F. Jensen

38. Take care of your sick pigs
Anja Kibsgaard og Tina Birk Jensen

39. Danmarks økonomiske situation i et globalt perspektiv
Anders Dam

40. Sådan kom jeg i gang som næste generation
Morten Schelde Jensen og Thomas Christensen

41. Foderets indflydelse på fødselsvægt og mælkeproduktion
Anja Varmløse Strathe og Thomas Sønderby Bruun

42. Jævn produktion giver større arbejdsglæde
Rolf Bager og Nikolaj Stidsen

43. Sæt struktur på din smågrisepasning
Christian Christoffersen og Bjarne Knudsen

44. Sådan er vi kommet i gang med områdesanering
Søren Foged Overgaard og Gitte Drejer

45. The importance of clean and abundant water
Hanne Maribo og Vivi A. Moustsen

46. Spanish pig production
Albert Morera

47. Vi gør kun det, som giver værdi
Søren Østergaard

48. Hændelser i farestalden påvirker senere resultater
Janni Hales Pedersen

49. Kendt viden løfter poltens produktivitet
Gunner Sørensen

50. Fodring af slagtegrise 2.0
Sabine Stoltenberg Grove og Per Tybirk

51. Tag hånd om dine syge grise
Anja Kibsgaard og Tina Birk Jensen

52. Gain control of virus in the sow herd
Lars E. Larsen og Elisabeth Okholm Nielsen

53. Kunstig intelligens - helt lavpraktisk
Mads I. Lorentzen

54. Fra medarbejder til medejer
Jakob Stentebjerg og Lene Nygaard

55. Vigtigheden af rent vand
Hanne Maribo og Viv A. Moustsen

56. Hvordan undergår vi varmestress hos søer
Poul Pedersen og Stine Grønborg

57. Jeg tror på slagtegriseproduktionen
Mads Bie Mogensen og Svend Amstrup Jensen

58. Hvorfor er antibiotikaresistens vigtig
Karl Pedersen og Charlotte Sonne Christensen

59. High farrowing rate is crucial
Brian Nygaard og Jens Andersen

60. Gennemslagskraft med din kropssprog
Farshad Kholghi

61. Et værdifuldt DANISH certifikat
Asger Kjær Nielsen

62. Toptunet fodring af den drægtige so
Jakob Johansen og Thomas Sønderby Bruun

63. Hangrise - fra genetik til bundlinje
Henrik Bækstrøm og Hanne Maribo

64. Få styr på virus i soholdet
Lars E. Larsen og Elisabeh Okholm Nielsen

65. The sow takes care of many piglets
Dennis H. Jørgensen og Flemming Thorup

Opdateret/Gennemlæst 25. oktober 2022

1. Situationen i Europa (Ingen præsentation)
Lykke Friis

2. Kom styrket gennem en svær tid
Lone Mortensen

3. Biosecurity in a practical manner
Anette Grodt Jessen, Bjørn Lorenzen

4. Forudsætninger for den perfekte diegivning
Thomas Sønderby Bruun, Mette Hjort

5. Livet efter zink
Tina Sødring Bech Petersen

6. Det gode kontrolbesøg
Niels-Peder Nielsen, Christian Odgaard Bausø Sørensen, Lena Rangstrup-Christensen

7. En styrket rolle for grisene i dansk fødevarepolitik
Per Olsen

8. Succes med udenlandsk arbejdskraft 
Natalia Chepurna

9. Verdensmarkedet (Ingen præsentation)
Ulrik H. Bie

10. Telemedicin i grisestalden? (Ingen præsentation)
Ken Steen Pedersen

11. Potentiale i klimastalden
Joachim Glerup Andersen, Mette Andersen

12. Lean in a sow herd
Inga Riber Kristiansen, Peter Greibe

13. Griseproducenten som influencer
Julia Fennefoss Vollertsen, Rasmus Halling Rasmussen

14. Sådan skaber du den sikre arbejdsplads 
Mads Niær Kristensen, Marianne Norup

15. Markedssituationen for grise og foder (Ingen præsentation)
Jais Valeur, Jesper Pagh

16. Reduktionsplan for PRRS i Danmark
Kristian Møller

17. Løse diegivende søer - hvorfor og hvordan
Allan Gammelgaard, Vivi Aarestrup Moustsen

18. Life without zinc oxide
Tina Sødring Bech Petersen

19.Vurdering af transportegnethed (ingen præsentation)
Tina Birk Jensen

20. Fremtidens ustyrlige forbrugere (Ingen præsentation)
Nina Preus

21. Management on several sites
James Lowe

22. Er Andelstanken 2.0 fremtiden? (Ingen præsentation)
Jais Valeur, Jesper Pagh

23. PRRS områdesanering i praksis
Anne Priebe Schmidt

24. The perfect lactation
Thomas Sønderby Bruun, Mette Hjort

25. Zero Zinc gennem praktiske erfaringer
Claus Heisel, Jes Callesen

26. Lean i soholdet
Inga Riber Kristiansen, Peter Greibe

27.Hvad sker der i Kina?
Jørgen Lindberg

28. Sådan kom jeg i gang
Casper Bech Poulsen, Helle Larsen

29. Afdækning af råvarer (Ingen præsentation)
Palle Jakobsen

30. Antibiotics - enough but not to much
Elisabeth Okholm Nielsen, Karl Pedersen

31. Den miljørigtige og konkurrencedygtige slagtegrisestald
Torben Jensen, Camilla Brunsgaard Fugmann

32. Længere SoLiv – sådan knækker jeg kurven 
Kristian Morbech, Nikolaj Stidsen

33. Fremtidens medarbejdere
Anne-Mette Ravn

34. Fremtidens fodring af drægtige og diegivende søer
Anja Varmløse Strathe

35. PRRS og ASF - undgå at få smitten ind
Anette Grodt Jessen, Jane Rasmussen

36. Sådan holder vi liv i flest grise i farestalden
Helle Haugaard Jessen, Jette Bro Pedersen

37. Små- og slagtegrisestalde som fungerer året rundt
Joachim Glerup Andersen, Torben Jensen

38. Conscious use of sick pens is the road to quick recovery
Lisbeth Ulrich Hansen, Mette Holst Tygesen

39. Den varme stol (Debat - ingen præsentation)
Christian Fink Hansen, Erik Larsen, Mathias Broholm Andersen, Søren Bak Andersen

40. Det er fedt at uddanne sig til landmand
Anne Hovmøller, Lene Brandenborg

41. Økonomisk fodring af søer
Jens Korneliussen

42. Keep African Swine Fewer out of Denmark
Asger Kjær Nielsen, Jens Munk Ebbesen

43. Vejen til den hurtige faring med få dødfødte grise
Thomas Sønderby Bruun, Trine Friis Pedersen

44. Bornholms bedste slagtegrisebesætning
Jens Brandt, Kirsten Vogt Kyndesen

45. Robusthed og overlevelse i et balanceret avlsmål
Bjarke Grove Poulsen, Christian Sørensen

46. Postkort fra Europa
Trine Vig Tamstorf

47. Kom godt i gang som ny driftsleder
Jakob Nielsen

48. Gør ESG mere håndgribeligt
Jonas Würtz Midtgård, Poul Erik Jørgensen

49. Korrekt brug af antibiotika
Elisabeth Okholm Nielsen, Karl Pedersen

50. High neonatal survival rate in the farrowing unit
Helle Haugaard Jessen, Jette Bro Pedersen

51. Hjemmeavlet protein fra hestebønner - potentiale og udfordringer
Preben Bjerregaard, Jon Birger Pedersen

52. Klog brug af sygestier giver gevinst
Lisbeth Ulrich Hansen, Mette Holst Tygesen

53. Velfærdsbarometer?
Peter Sandøe, Christian Fink Hansen

54. Fordele og ulemper ved forskellige ejerstruktur
Anett Skov Marcussen, Johannes Elbæk, Poul Erik Jørgensen

55. Kender du din bedrifts og grisens klimaaftryk?
Finn Udesen, Jonas From Katholm

56. Er svineinfluenza den næste pandemi? (Ingen præsentation)
Pia Ryt-Hansen, Ramona Trebbien

57. Sunde pattegrise fra fødsel til fravænning (Ingen præsentation)
Ann Kirstine Ballebye Lind, Dorthe Poulsgård Frandsen, Mogens Krogsgaard

58. Optimal fodring af grise i vækst
Per Tybirk, Tina Sødring Bech Petersen

59. Sow survial
Kristian Morbech, Nikolaj Stidsen

60. Når værdier lægges for had (Ingen præsentation)
Bengt Holst

61. Hvordan får min virksomhed flere ben at stå på?
Ulrik Bremholm

62. Grøn omstilling af griseproduktionen
Bent Ib Hansen, Michael Holm

63. Strategies to decrease the number of still born piglets
Thomas Sønderby Bruun, Trine Friis Pedersen

64. Polte er fremtidens søer
Gitte Hansen, Tanja Jensen

Opdateret/Gennemlæst 12. november 2021

1. Virkemidler til bæredygtig griseproduktion - hvor får man mest for pengene?
Michael Holm og Per Tybirk

2. Trivsel og sikkerhed hos udenlandske medarbejdere
Henrik Sander Nielsen og Astrid Stampe Lovelady

3. Efter coronaen - et kig i krystalkuglen på dansk og international økonomi
Steen Bocian

4. Produktionskoncept Smågris
Peter Jakobsen og Joachim Glerup Andersen

5. Sæt fokus på sooverlevelsen
Nikolaj Stidsen og Lisbeth Ulrich Hansen

6. Biosecurity in a practical manner
Ann Kirstine Ballebye Lind og Rikke Skrubel

7. Klimaregnskab på den enkelte grisebedrift
Julie Cherono Schmidt Henriksen og Finn Udsen

8. Gør din ejendom interessant for mere end én
Ole Kjær

9. Fremtidens fødevareproduktion
Jais Valeur

10. Is local anaesthesia the future?
Hanne Maribo

11. Avl for yderligere overlevelse
Christian Sørensen og Tage Ostersen

12. Hvordan kommer vi af med rotterne?
Claus Heisel

12. Hvordan kommer vi af med rotterne?
Peter Weile

13. Den bæredygtigtig griseproduktion
Esben Lunde Larsen

14. Gode bundlinjer i økologisk griseproduktion
Nicolaj Pedersen

15. German pig production under pressure
Roger Fechler

16. Skal fremtidens slagtegris fodres ad libitum?
Bjarne Knudsen og Jesper Poulsen

17. Den bæredygtige so
Dorthe Poulsgård og Marie Louise Madelung Pedersen

18. Krølle på halen
Joachim Clausen og Torben Jensen

19. Klimapanel fra jord til bord (Ingen præsentation)
Christian Fink Hansen, Per Vesterbærk

20. Ledelse på mange sites
Andreas Weber og Kasper Balslev Sørensen

21. Market development
Éva Gocsik

22. Er lokalbedøvelse fremtiden?
Hanne Maribo

23. Focus on sow survival
Nikolaj Stidsen og Lisbeth Ulrich Hansen

24. Vurdering af grise før transporten    
Anja Putzer, Anne Ovesen og Tina Birk Jensen

25. Håndtering og afhentning af den døde gris
Rikke Klitgaard Friis og Niels-Peder Nielsen

26. Different cultures
Zsombor Tamas Debretzi

27. Hvordan får vi flere pattegrise til at overleve?
Thomas Thymann og Vivi Aarestrup Moustsen

28. Optimer din slagtegrisestald FØR du bygger
Preben Høj og Kenneth Poulsen

29. Få et stærkt kuld ved faring
Anja Varmløse Strathe

30. Branchens mål for reduktion af PRRS
Bjørn Lorenzen og Kristian Møller

31. Hvor meget zink skal grisen have?
Tina Skau Nielsen

32. Dansk griseproduktion til debat (Ingen præsentation)
Martin Boe Madsen, Kristoffer Hald, Christian Fink Hansen og Erik Larsen

33.  Vigtigheden af et godt team    
Henrik Alexandersen og Rasmus Poulsen

34. Sow or piglet - who ensures a high milk yield?
Uffe Pinholt Krogh og Trine Friis Pedersen

35. Styr på foderladen
Kim Kofoed og Tommy Nielsen

36. Fodringens betydning for soens evne i farestalden
Camilla Kaae Højgaard og Thomas Sønderby Bruun

37. Få styr på smittebeskyttelsen
Ann Kirstine Ballebye Lind og Rikke Skrubel

38. Hvordan opnår vi succes ved fravænning?
Hans Jørgen Hansen og Michael Agerley

39. Tænk det vildeste, du kan og gang det med halvanden eller to (Ingen præsentation)
Carsten Aa

40. Lad os tiltrække dygtige unge
Dorte Bak Himmelstrup og Jonas Nielsen

41. High piglet survival - our way (Ingen præsentation)
Danni Sørensen og Vasilica-Andrei Tanasa

42. Det rette niveau af aminosyrer og protein til slagtegris
Per Tybirk

43. Den sunde, farende og diegivende so
Inger Morthorst Møller og Ann Freja Mørch Jensen

44. BREAKING: Svinepesten rammer (igen) Danmark (Ingen præsentation)
Anette Boklund, Sten Mortensen, Jan Dahl og Kirsten Pihl

45. Sunde tarme og gode fibre
Hanne Maribo og Niels Jørgen Kjeldsen

46. Kunsten at brokke sig (Ingen præsentation)
Storm Stensgaard

47. Undgå kulturelle misforståelser
Astrid Stampe Lovelady

48. Hvem sikrer den høje mælkeydelse?
Uffe Pinholt Krogh og Trine Friis Pedersen

49. Slagtegriseproduktion – fra plan til handling
John Jakobsen og Kaj Refslund

50. Top resultater med egne polte
Kasper Gade Panduro og Mette Hjort

51. Bæredygtighed og velfærd i farestalden
Jonas Würtz Midtgård og Vivi Aarestrup Moustsen

52. Pre- and post-weaning, are they a perfect match?
Anouschka Middelkoop

53. Det politiske landskab ultimo 2021
Sune Steffen Hansen

54. Sådan kom jeg i gang med kun en lille investering
Mathias Broholm

55. Høj overlevelse - sådan gør vi (Ingen præsentation)
Danni Sørensen

56. Vådfoderteknik - er du opdateret?
Jakob Nielsen

57. The healthy sow for farrowing and lactation
Inger Morthorst Møller og Ann Freja Mørch Jensen

58. Brok og buler
Inge Larsen, Mette Gade og Trine Hovmand-Hansen

59. Opskriften på udfasning af medicinsk zink
Marlene Nytofte Nielsen og Tina Sørensen

60. Strukturudvikling og konkurrenceevne i international griseproduktion
Michael Groes Christiansen og Sisse Villumsen Schlægelberger

61. Skab en bevægelse (Ingen præsentation)
Lars Kolind

62. Analysér din pattegrisedødelighed
Helle Haugaard Jessen og Claus Hansen

63. Lavt foderforbrug og 28-dages tal ved slagtegrise
Lisette Poulsen og Martin Lambert Pedersen

64. Logisk medicinregistrering
Mette Kirkeskov Sie og Marianne Viuf Agerlin

65. How to wean with success
Hans Jørgen Hansen og Michael Agerley

 

Billund

Søer med 14 patter kan også fravænne 15 grise
Mette Hjort og Vivi Aarestrup Moustsen

Dashboardet giver mig overblik
Søren Søndergaard og Morten Langgaard

Fup og Fakta om klima og bæredygtighed
Hans Roust Thysen

Brønderslev

Høj pattegriseoverlevelse - sådan gør vi
Jeppe Haubjerg og Gerben Hoorneborg

Fremtidens gris skal kunne det hele
Martin Mølgaard Pedersen og Bjarke Grove

Du kan også binde by og land sammen via facebook
Jens Gudike Fly Christensen

Herning

Jeg er stolt over at være svineproducent
Thorbjørn Kofoed

Få Danmarks bedste landbrug - hvis du tør
Ivan Damgaard og Heine Kjeldgaard

Sorø

Betaler du (også) for meget for råvarer?
Anders Mortensen

Skab verdens bedste arbejdsplads
Kirstine Simoni Faurholt

Fra hensigt til handling
Jossi Steen-Knudsen og Helle Pelant Lahrmann

Vissenbjerg

Beskyt dig om Afrikansk svinepest
Jens Munk Ebbesen

Investér i den næste generation
Anna Compton og Jens Otto Johansen

Tiltrækning og fastholdelse: Sådan gør jeg
Anders Kappel

Aakirkeby

Derfor bliver mine grise i Danmark
Ulrik Bremholm og Sisse Schlægelberger

Dyrevelfærd og klima: Hvad skal vi satse på for at komme forbrugerne i møde?
Peter Sandøe

Opdateret/Gennemlæst 14. november 2019

OBS: Det er ikke alle foredrag, vi har modtaget, men dem, vi har, finder du her.

3. Afdækningsstrategi
John Jensen og Ida Boesen 

4. Feeding trends in Dutch sow herds
Pieter Langendijk

5. God inseminering kræver planlægning
Tommy Rasmussen

7. Klima og bæredygtighed - en forskel på min bedrift?
Finn Udesen og Bent Ib Hansen

8. Antibiotikaresistens - hvad er landbrugets rolle
John Elmerdahl Olsen

9. Et pust udefra - erhvervsmand i bestyrelsen
Jens Sørensen

10. Klima og branding hos Goodvalley
Tom Axelgaard

12. Brug reproduktionsanalyserne aktivt
Thomas Sønderby Bruun

16. Induct new employees to motivate them to stay
Pernille Sloth Christensen og Andrei Paul Farcas 

17. Hvordan gør jeg min virksomhed robust
Per Ørts Vinstrup 

18. Brug data til at sikre pattegriseliv
Pia Heiselberg

20. Hele haler - all in
Niels Overgaard, Jens Brandt og Dorthe Poulsgård Frandsen

21. Forberedt til klimadebatten
Niels Peter Nørring og Nicolaj Nørgaard

22. Flere grise kan komme ud at køre
Stig Jessen, Henrik Ringskær og Tina Birk Jensen

23. Fra modarbejder til medarbejder
Peter Bredsdorff-Larsen

25. Toptunet diegivningsfoder sikrer høj mælkeproduktion
Thomas Sønderby Bruun

26. Good insemination requires planning
Tommy Rasmussen

27. Op og ned på halekupering
Stine Mikkelsen og Niels-Peder Nielsen

31. Virksomhedsdoktoren fra Thy
Allan J. Vestergaard

32. Foderstrategi til pattegrise
Marie Louise Madelung Pedersen og Niels Jørgen Kjeldsen

33. Sådan opnås et foderforbrug på 2,50 FEsv
Joachim Glerup Andersen

35. Hvordan fordøjes foderet i takt med, at grisen vokser?
Jan Værum Nørgaard

37. Hvorfor er danskerne så mærkelige?
Dennis Nørmark

38. Økonomistyring i dagligdagen
Alex Manstrup Brøndum, Niels Hedermann og Morten Langgard

39. Succes grundlægges i drægtighedsstalden
Peter Kappel Theil og Gunner Sørensen

41. Hvad kan vi lære af OUA?
Ida Friis Overgaard og Peter Greibe

42. Protein til smågrise - hvad er godt og skidt?
Hanne Maribo og Niels Jørgen Kjeldsen

43. Competitiveness of Danish pig production in a global context
Dr. Claus Deblitz

44. Why are Danes så weird?
Dennis Nørmark

46. Fosterudvikling hos højtydende danske søer
Anja Varmløse Strathe

47. Udleveringsstrategi kan give dig 10 kr. pr. gris
Simon Hansen Commerou og Preben Rohde Rasmussen

48. Smittebeskyttelse er alfa og omega
Brian Sørensen og Annette Bundgaard Bech

49. Ingen Zn - hvad siger verden?
Lisbeth Shooter og Poul Bækbo

50. ENORM - 100 tons larver om dagen
Carsten Lind Pedersen

51. Lær at opdage stress i tiden
Malene Viderup Worm, Anders Overgaard og Klaus Jørgensen

52. Open book - samarbejde mellem svineproducenter
Kent Lisby Jakobsen, Klaus Noe og Finn Udesen

54. Test dig selv: Hvor god er du til slagtesvin?
Joachim Glerup

55. Optimal vaccination
Andreas Birk

56. Treatment and handlings of sick pigs
Tina Birk Jensen og Kirsten Pihl

57. Postkort fra Norge
Søren Thielsen

59. Strukturudvikling - priser, miljø og dyrevelfærd i Tyskland
Hans Knudt Krag

61. Paneldebat - Fremtidens fodring af slagtesvin

62. Update på brok
Anne Schultz og Charlotte Sonne Kristensen

63.Kastration og hangrise
Lotte Skade og Hanne Maribo

66. Altid klar til kontrol
Ann Kirstine Ballebye Lind og Asger Kjær Nielsen

68. Fremtidens slagtesvinestald
Kent Myllerup, Martin Rindom og Søren Jacobsen

70. Behandling og håndtering af syge dyr
Tina Birk Jensen og Kirsten Pihl

71. PRRS hos Hatting Horsens
Sara Dalsgaard, Bjørn Lorenzen og Charlotte Sonne Kristensen

Opdateret/Gennemlæst 30. oktober 2018

Foredrag 1: Fremtiden for grisen
Mette Schacht Færch

Foredrag 2: Motiver dine medarbejdere
Vibeke Fladkjær og Lars Arne Hjort Nielsen

Foredrag 3: Transforming U.S. pig production
Bradley Wolther

Foredrag 4: Udfasning af zink - hvad er status?
Lisbeth Shooter og Rikke Skrubel

Foredrag 5 og 54: Sådan henter jeg 48 kr. per gris med Produktionskoncept slagtesvin, del 1
Foredrag 5 og 54: Sådan henter jeg 48 kr. per gris med Produktionskoncept slagtesvin, del 2
Bjarne Feldthusen og Joachim Glerup Andersen

Foredrag 6: Fodring af polte og diegivende søer med succes
Thomas S. Bruun og Camilla Kaae Højgaard

Foredrag 7: Godkendelse af svinebrug under ny miljøregulering
Ulla Refshammer Pallesen og Michael Holm

Foredrag 9: Tag godt imod dine nye medarbejdere
Niels Vestergaard Salling og Inga Riber Kristiansen

Foredrag 10 og 38: Danbred abroad - what can we learn?
Niels Geertsen og Dr. Sermsak Jiebna

Foredrag 11: Fravænning uden zink - erfaringer fra staldgangen
Søren Larsen

Foredrag 12: Optimalt staldklima til dine slagtesvin
Thomas Ladegaard Jensen og Andres Leegaard Riis

Foredrag 13: Vitaminer i foderet - kan de erstattes?
Søren Krogh Jensen

Foredrag 14: Klimagasser fra din svineproduktion
Charlotte Thy og Hans Roust Thysen

Foredrag 15: Dansk økonomi og mulighederne for fortsat vækst
Kristian Jensen

Foredrag 16: Få din driftsleder til at vokse med opgaven
Lise Murmann og Nikolaj Stidsen

Foredrag 18: Post-weaning diarrhea impacts of feeding different nutrients
John Pluske

Foredrag 19 og 33: Nyt på Bregentved: 120.000 slagtesvin årligt
Søren S. Thielsen

Foredrag 20 og 68: Foderstrategi til slagtesvin - gør du det rigtigt?
Tina Sørensen

Foredrag 21: Mest mulig slagtesvinegylle på egen jord
Per Tybirk og Niels Jørgen Kjeldsen

Foredrag 22: Test: Danbred Duroc vs. Germain Pietrain
Hanne Maribo

Foredrag 24: Styr din forretning fra mobilen

Foredrag 25: Hvordan modnes tarmen?

Foredrag 26: Erfaringer fra kyllingerne - daglig overvågning i praksis

Foredrag 27: Succesful feeding strategies for gilts and lactating sows
Thomas S. Bruun og Camilla Kaae Højgaard

Foredrag 28: Svineproducenten som naturforvalter

Foredrag 29: Consumer Trends in the United States
Jarrod Sutton

Foredrag 30: Nye Danbred-avlsmål
Birgitte Ask

Foredrag 31: Bliv bedre til at forhandle
Morten Kragh-Sørensen

Foredrag 32: Fodring til farestalden til debat
Jens Svendgaard, Jens Korneliussen og Thomas S. Bruun

Foredrag 34: Den hele hale - hvordan?
Helle Pelant Lahrmann

Foredrag 35: Influenza, det nye sort?
Lars E. Larsen og Charlotte Sonne Kristensen

Foredrag 36: Ingen elever, ingen fremtid?
Dorte Bak Himmelstrup, Thorbjørn Westh Koefoed, Ulrik Bremholm

Foredrag 37: Realtidsovervågning i svineproduktionen
Nils Toft og Thomas Nejsum Madsen

Foredrag 39: Sohold nr. 1 i DB-tjek
Ole Kjær og Natasja Due

Foredrag 40: Billigt og funktionelt byggeri til slagtesvin
Søren Jacobsen og Torben Jensen

Foredrag 41: Lokalbedøvelse før kastration
Niels Aagaard Jørgesen og Lotte Skade

Foredrag 42: Reduceret AB-forbrug - hvordan når vi målet?
Christian Bonnerup Møller og Nicolai Weber

Foredrag 45: Nyetableret - erfaringer efter 1 år
Erik Pedersen

Foredrag 51: Økonomi, verdensmarkedet og dansk landbrug
Lars Rohde

Foredrag 53: Mælk og foder til pattegrise - mulighederne er mange
Kasper Gade Panduro og Marie Louise Madelung Pedersen

Foredrag 59: Markedssituationen for smågrise i Tyskland
Markus Fiebelkorn

Foredrag 60: Løse søer hele vejen
Michael Nielsen og Vivi Aarestrup Moustsen

Foredrag 61: Økonomisk optimal udnyttelse af slagtesvinestalden
Gitte Hansen

Foredrag 62: Local anaesthesia - how to use it before castration
Niels Aagaard Jørgensen og Lotte Skade

Foredrag 65: Kan du "nudge" din svineproduktion
Pia Volsgaard og Helle Birk Domino

Foredrag 66: Økonomi i økologi?
Nikolaj Pedersen og Steen Tøttrup

Foredrag 67: Dybinseminering - det nye sort?
Peter Bakke Krog og Flemming Thorup

Foredrag 70: Status på mavesår
Lola Tolstrup og Else Vils

 

Webinarer

Opdateret/Gennemlæst 10. juni 2021

 

Fagligt Nyt

Opdateret/Gennemlæst 6. oktober 2022

Vision for fremtidens griseproduktion

Marianne Lynghøj Pedersen

DANISH Boksen

Niels-Peder Nielsen

Markedsudvikling

Sisse V. Schlægelberger

Landbrugsaftalen

Bent Ib Hansen

Nyeste viden: Miljøteknologi og emissioner

Pernille Lund Kasper

Grisebedriftens klimaaftryk

Finn Udesen

Produktivitet er godt for klima og bundlinje

Per Tybirk

Det økonomiske optimale næringsstofniveau ved 10%, 20% eller 30 klimaaftryk reduktion

Niels Morten Sloth

Nye fosforlofter truer

Per Tybirk

Resultater fra firmaafprøvning - Lavere klimaaftryk

Tina Sødring Petersen

Produktionskoncept Smågris og -Slagtegris

Joachim Glerup Andersen

Temperaturstrategi i slagtegrisestalde

Torben Jensen

Vurdering af grises transportegnethed

Tina Birk Jensen

ZeroZinc Summit

Niels Jørgen Kjeldsen & Elisabeth Okholm Nielsen

Fasefodring uden medicinsk zink

Tina Sødring Petersen

PRRS Reduktionsplan

Kristian Møller

Regional sanering for PRRS

Bjørn Lorenzen

Immunisering af polte mod PRRS og Influenza

Elisabeth Okholm Nielsen

Fokus på robusthed og overlevelse i et balanceret avlsmål

Christian Sørensen

Søerne skal overleve - Langt produktionsliv i besætningen

Claus Hansen, Martin Mølgaard, Lisbeth Ulrich og Dorthe Poulsgård

Fokus på fødselsvægt, dødfødte og pattegrisedødelighed

Thomas Sønderby Bruun

Analyse af dødfødte

Claus Hansen

Varme til nyfødte pattegrise

Lisbeth Ulrich Hansen

Ingen ammesøer - soen kan passe et helt kuld grise

Trine Friis Pedersen

Indretning af farestier til løse søer

Vivi Aarestrup Moustsen

Opdateret/Gennemlæst 22. september 2021

Hvad er DANISH Boksen, og hvordan kan det hjælpe?
Niels-Peder Nielsen

Hvad gør SEGES Svineproduktion i forhold til transportegnethed?
Tina Birk Jensen

Udviklingen i den internationale griseproduktion
Sisse Schlægelberger og Michael Groes Christiansen

Vejen til høj faringsprocent
Flemming Thorup

Kvalitetskontrol af sæddoser fra DanBred
Gunner Sørensen

Kort nyt om den lille gris
Dorthe Poulsgård Frandsen

LG5 og tidlig overlevelse
Christian Sørensen

Fodringsstrategi til diegivende søer
Thomas Sønderby Bruun

Sammenhæng mellem soens huld og høj daglig kuldtilvækst
Camilla Kaae Højgaard

Rektaltemperatur vs. overfladetemperatur
Vivi Moustsen

Avlsmål for pasningsevne hos DanBred Landrace og Danbred Yorkshire søer
Bjarne Nilsen og Martin Mølgaard Pedersen

Vi skal øge so-overlevelsen
Tina Birk Jensen og Claus Hansen

Influenza som svinesygdom og som zoonose
Pia Ryt-Hansen

Plan for reduktion af PRRS
Kristian Møller

Sidste nyt omkring diagnostik og diarré - inkl. resistensbestemmelse
Marianne Viuf Agerlin

Politisk aftale om "Grøn omstilling af landbruget"
Bent Ib Hansen

Virkemidler til reduktion af metan fra staldanlæg
Michael Holm

Foderets klimaaftryk
Niels Morten Sloth

Hvordan bruger vi det nye klimaværktøj?
Finn Udesen

Den robuste gris til fravænning
Niels Jørgen Kjeldsen

Fodringsmæssige tiltag til fravænning uden medicinsk zink
Hanne Maribo og Tina Sørensen

Det du ikke om burgere om smågrise
Joachim Glerup Andersen

Hvad kan du som rådgiver gøre ved syge og tilskadekomne grise?
Helle Lahrmann

Kan et fast gulv holdes rent?
Torben Jensen

Forbedret produktivitet ved modificering af rørfoderautomater
Jesper Poulsen

Betydning af ædepladser eller ekstra halm på tilvækst og halebid
Helle Lahrmann

Intelligent hjemmeblanding
Jesper Poulsen

Opdateret/Gennemlæst 18. september 2019

PRRS hos Hatting Ornestation
Bent Nielsen

Klimaregnskab og bæredygtighed
Bent Ib Hansen

Nye resultater på miljøteknologier
Anders Leegaard Riis

Fosfor, fytase og harmonialreal
Per Tybirk

Zink og miljø
Bent Ib Hansen

Potentialeudligning og krybestrøm

Kenneth Poulsen

Dyb inseminering
Flemming Thorup

Barometerbesætninger
Thomas Sønderby Bruun

Mavesår - risikovurdering
Nicolai Rosager Weber

Hestebønner til søer
Else Vils

Gulve, beton og overflader i farestier
Lisbeth Ulrich Hansen

Hvordan skal farestier til løse søer indrettes?
Vivi Aarestrup Moustsen

Influenza i danske besætninger
Pia Ryt-Hansen

Automatisk faringsovervågning
Flemming Thorup

Hvad er fødselsvægten hos DanBred
Flemming Thorup

9 bud om overlevelse
Dorthe Poulsgård Frandsen, Gunner Sørensen og Lotte Skade

USK pattegrise
Svend Haugegaard

Foderstyrke til diegivende søer
Thomas Sønderby Bruun

Hvordan får vi færre brokgrise
Martin Mølgaard Pedersen og Tina Birk Jensen

Mælk eller vådfoder til pattegrise
Marie Louise Madelung Pedersen

Sociale interaktioner mellem grise, daglig tilvækst og adfærdsegenskaber
Lizette Vestergaard Pedersen

Håndtering af syge og tilskadekomne dyr
Tina Birk Jensen

Hele haler all in
Dorthe Poulsgård Frandsen

Lokalbedøvelse - status og erfaringer
Lotte Skade

Status på svinepest
Jan Dahl

Zero Zinc Summit - hvad lærte vi?
Lisbeth Shooter

Erfaring med udfasning af zink
Nicolai Rosager Weber

Proteinstrategier til smågrise
Niels Jørgen Kjeldsen

Opdræt af OUA grise
Julie Lynegaard

OUA - hvad har vi lært?
Poul Bækbo

Korrekt medicinregistrering
Lotte Skade

Prisprognoser og økonomi i slagtesvineproduktion
Finn Udesen

Individforskelle og foderudnyttelse
Lisbeth Shooter

Dræbere i abdomen
Kasper Pedersen

Mere avl for foderudnyttelse
martin Mølgaard Pedersen

Kahoot om produktionskoncept slagtesvin
Joachim Glerup Andersen

Varmetilsætning i slagtesvinestalden
Torben Jensen

Foderudnyttelse i økologiske slagtesvineproduktion
Jesper Poulsen

Konceptstald slagtesvin
Micheal Groes Christiansen

 

Seminarer

Opdateret/Gennemlæst 27. april 2023

Råvare- og foderpriser
Sisse Villumsen Schlægelberger

Kort om fodring
Karoline Blaabjerg

Knoglestyrke og halthed hos polte
Thomas Sønderby Bruun

Organiske mikromineraler til søer
Thomas Sønderby Bruun og Anja V. Strathe

Fibervurdering af ny FEso
Per Tybirk og Uffe Pinholt Krogh

Hvor meget protein og lysin har den drægtige sø brug for?
Thomas Sønderby Bruun

Perspektiv ved brug af palmitoleinsyre (C16:1 n-7) i mælkeerstatninger til pattegrise
Charlotte Lauridsen og Thomas Sønderby Bruun

Aminosyrer: Tryptofan/Lysin til smågrise
Niels Morten Sloth

Kompensatorisk vækst og opdatering på hangrise 
Hanne Maribo

Slutfoderstyrke – effekt på tilvækst, foderforbrug og kødprocent
Sabine Stoltenberg Grove

Produktion af proteinafgrøder
Jon Birger Pedersen

Realistiske fodervirkemidler for påvirkning af klima
Per Tybir, Niels Morten Sloth og Uffe Pinholt Krogh

Projekter undervejs
Karoline Blaabjerg

Opdateret/Gennemlæst 22. marts 2022
 

PRRS-håndtering i soholdet

Nicolai Rosager Weber

Avlsmæssig fintuning af den højproduktive DanBred-so

Martin Mølgaard Pedersen

Giv grisen en god start på livet

Lisbeth Ulrich Hansen, Dorthe Poulsgård, Flemming Thorup

Søerne skal leve længere

Lisbeth Ulrich Hansen

Fodring før og under faring

Camilla Kaae Højgaard

Fodringsstrategi og søernes egenfravænning

Thomas Sønderby Bruun

Sådan opnår jeg en høj egenfravænning

Lene og Anders Tærsker Madsen

Fra ord til handling

Keld Sommer

Opdateret/Gennemlæst 14. april 2021

Velkomst og nyt fra sektoren
Christian Fink Hansen

Virus
Charlotte Sonne Kristensen og Lars E. Larsen 

Sådan bruger du hænderne klogt i farestalden
Trine Friis Pedersen, Lisbeth Ulrich Hansen, Flemming Thorup

Brug dine reproduktionsanalyser til at optimere faringsprocenten
Thomas Sønderby Bruun

Høj faringsprocent - sådan gør jeg
Ole Kjær

Kend din pattegrisedødelighed
Helle Haugaard Jensen, Claus Hansen

Reducer sodødelighed med holdbare polte
Gunner Sørensen, Thomas Sønderby Bruun, Martin Mølgård, Tanja Jensen

USK ~ Faringsprocent?
Svend Haugegaard

Do it rigtht around farrowing
Trine Friis Pedersen

A farrowing rate at 95% with focus and simple routines
Ole Kjær

The best feeding stategy for gilts
Gunner Sørensen

Virus
Charlotte Sonne Kristensen, Lars E. Larsen

Opdateret/Gennemlæst 16. juni 2020

Velkomst og nyt fra SEGES Svineproduktion
Christian Fink Hansen

Strømlin dine holdstørrelser
Mogens Bækgaard

Lavere sodødelighed
Carsten Knattrup Nielsen og Lisbeth Ulrich Hansen

Fodringens vej til det stærke kuld
Anja Varmløse Strathe og Thomas Sønderby Bruun

Holdbare avlsdyr med gode ben
Thomas Sønderby Bruun

 

Zero Zinc Summit

Abstracts and Presentations

Ken Steen Pedersen: Diarrhoea in the post-weaning period – etiology and diagnostics

Abstract

Noëmie Lemoine: Factors influencing faecal myeloperoxidase in piglets from trials without in-feed therapeuticals

Abstract

Presentation

Abstracts and Presentations

Alfons Jansman: Altering diet composition as alternative to zinc oxide and to reduce post-weaning diarrhea

Abstract

Presentation 

Emma Suckling: The effects of wheat bran inclusion on piglet performance in the nursery and removal of pharmaceutical zinc

Abstract

Presentation

Niels Jørgen Kjeldsen: Effect of reduced protein for weaners fed without medicinal zinc

Abstract

Presentation

Neil Jaworski: Utilizing in vitro protein digestion kinetics and resistant fiber to steer ingredient composition of nursery pig diets for reduced risk of post-weaning diarrhea

Abstract

Presentation

Posters

To feed fibre or not to feed fibre

René Bonekamp

Effect of enzymatically treated soybean meal and conventional soybean meal on oxidative status in piglets 

Georg Dusel

Evaluation of alternatives to in-feed medication in the prevention and control of post-weaning pig diarrhea

Gloria Fortunato

Weaning piglets without therapeutic Zinc oxide: a holistic approach in feed formulation and strategy, integrating multiple nutritional mechanisms

Jacob Dall

Processing influences the amount of resistant protein in soybean meal

 Mai Anh Ton Nu

“Super diet” beats antibiotic treatments

Hanne Maribo

Serum zinc concentration and diarrhea incidence in weanling pigs fed enzyme treated soy

Charlotte Brøkner

Antisecretory Factor and diarrhea

Leif Göransson

Long term effect of prestarter feed without antibiotics and zinc oxide

Julie David

Effect of different dietary fiber sources and pharmacological level of ZnO on the growth performance of weaned piglets

Orsolya Vida

Effect of Prosaf® a premium yeast extract on zootechnical performance of weaned piglets

Geraldine Kuhn

Faecal biomarker of inflammation (MPO) combined to growth for selection of alternatives to in-feed therapeuticals

David Guillou

A securing piglet feeding program improves post-weaning growth and health without the use of high level of zinc oxide

Vincent Begos

“Zinc Different”- Piglet feeding concept as alternative to zinc oxide

Ard van Enckevort

Reducing the dietary protein content of the weaning

Didier Gaudré

Abstracts and Presentations

Professor Charlotte Lauridsen: Feed additives as alternatives to zinc oxide to reduce post-weaning diarrhoea

Abstract

Presentation

Sophie-Charlotte Wall: The Effectiveness of Macleaya Cordata Extract (MCE) as an Alternative to Zinc Oxide (ZnO) in the Prevention of Post-Weaning Diarrhea in Piglets

Abstract

Presentation 

Sangita Jalukar: Efficacy of Celmanax™ to replace zinc oxide in nursery pig diets

Abstract

Presentation

Posters

Bacillus subtilis C-3102 supplemented feed improves sows and piglets health

Alexia Lépine

Effect of Saccharomyces cerevisiae boulardii supplementation on gut microbiota in post-weaning piglets in a context of antibiotics and ZnO removal

Caroline Achard

Effect of addition of a yeast derivative on piglets’ performance during post-weaning period

Fernando Bravo De Laguna Ortega

Fungal fermented product reduced post-weaning diarrhoea and increased growth performance

Nienke de Groot

1-Monoglycerides of short and medium chain fatty acids reduced pathogenic intestinal bacteria, post-weaning diarrhoea, mortality and myostatin level in piglets

Manuela Parini

Anti-inflammatory feed additives can be an alternative to zinc oxide against post-weaning diarrhoea

Sara Flisi

Simultaneous replacement of ZnO and antibiotics with a natural non-antibiotic growth promoter (Lumance®) to prevent PWD and maintain performance in pigs in field conditions in Spain

Milena Sevastiyanova

Endotoxins in weaning piglets – Establishment of models to evaluate alternatives to zinc oxide and antibiotics

Nicole Reisinger

Acid based Eubiotics as Natural Alternatives to Therapeutic Zinc Oxide in Newly Weaned Piglets

Heidi Hall

Combining SCFA and MCFA in a zinc oxide free diet effectively supported post-weaning piglet performance

Miriam Mj van Riet

Fecinor® (Enterococcus Faecium CECT 4515) as an alternative to medicated feed on nursery pig diets

Alvaro Ortiz

Spray-dried Porcine Plasma is a consistent alternative to Zinc Oxide in weaned pig diets - A review

Javier Polo

Comparison of live yeast and zinc on the occurrence of pathogenic E. coli in weaned piglets

Geraldine Kuhn

Potential of varying complex feed supplements based on synbiotic additives to improve fecal consistency and reduce need for medical treatment in weaned piglets

Mareike Schmidt

Phytogenic feed additive as alternative to zinc oxide in post-weaning piglets

Tobias Aumiller

Impact of dietary diformates on the E. coli status in pigs – with special focus on sows

Christian Lückstädt

Galacto-oligosaccharides improve gut architecture and increase abundance of probiotic bacteria in poorly performing piglets

Adam Lee

Vitafibra, a unique health fiber, as a successful part of zinc oxide replacement

Maartje De Vos

SUBSTITUTION OF ZnO BY A COMBINATION OF MEDIUM CHAIN FATTY ACIDS AND MONOGLYCERIDES WITH OR WITHOUT LEONARDITE SEVEN DAYS AFTER WEANING

Laura Miranda

The inclusion of Spray-dried Porcine Plasma or Zinc Oxide in pig diets at weaning on growth performance

Javier Polo

Assessment of Escherichia coli infection of intestinal porcine epithelial cells (IPEC) in response to Zinc Oxide and a Yeast Mannan Rich Fraction

Niall Browne

Medicated vs. alternative post-weaning feeding strategies

Sébastien Comyn

Plant bioactives (Silvafeed® Nutri P) to reduce effectively post-weaning diarrhoea in piglets

Fleur Aarsse

An answer to the problem of swine weaning without the use of zinc oxide

Stefano Calamanti

Abstracts and Presentations

Eric Cox: Strategies to diminish colibacillosis in newly weaned piglets based on activation of immunity or prevention of colonization using antibodies or receptor analogues

Abstract

Presentation

Frédéric Vangroenweghe: Improved performance parameters following oral live non-pathogenic Escherichia coli vaccination in piglets against post-weaning diarrhea

Abstract

Presentation

Posters

Efficient application of high energy diets in combination with an oral live non-pathogenic Escherichia coli vaccination against post-weaning diarrhea

Frédéric Vangroenweghe

Algal polysaccharides to improve gut health in weaned pigs

Maria Garcia Suarez

Abstracts and Presentations

Fabien Larcher: Other strategies to ensure weaning without zinc oxide and with reduced post-weaning diarrhoea - the practitioner's approach

Abstract

Presentation

Nicolai Weber: Weaning without high levels of zinc and antibiotics – The Danish practical approach

Abstract

Presentation

Ina Toppari: The Finnish approach to prevent post-weaning diarrhoea in piglets without zinc oxide

Abstract

Presentation

Jan Willem Resink: Feed intake patterns and gut health in piglets shortly after weaning

Abstract

Presentation

Marisol Castil: Use of Provenia CF-Z in weaned piglets: results from a field trial in Spain

Abstract

Presentation

Casey Bradley: The effects of adding a combination of benzoic acid, a coated sodium butyrate, and phosphoric acid to nursery diets, either with or without high levels of zinc or copper, on post-weaning pig performance

Abstract

Presentation

Posters

Nutritional concepts to formulate piglet diets without ZnO

Roger Davin

Production of weaners with different levels of zinc oxide – a register based study from Denmark

Amanda Brinch Kruse

The effect of feeding diets differing in composition and protein quality on growth performance and fecal consistency in weaned piglets

Birgit Keimer

Effect of Sc 47 yeast probiotic yeast on the performance and hindgut microbiota composition of weanling pigs

Geraldine Kuhn

Effect of Sc 47 probiotic yeast on the health and zootechnical performance of weaned piglets

Geraldine Kuhn

Effect of Sc 47 probiotic yeast on the health, microbiota and zootechnical performance of weaned piglets

Geraldine Kuhn

Usage of slow release hydroxy trace minerals in piglets to support weaning health

Lien Vande Maele

Improving disease outcomes by feeding a zinc amino acid complex during subclinical and clinical Lawsonia intracellularis infection

Wes Schweer

The ‘Aim For Zero’ program: A total solution to reduce dependency toward Zinc Oxide around weaning

Romain D'inca

Novel High Quality Protein for Non Medicated Weaner Pig Diets Supporting Gut Function, Growth and Economy

Aloys Laue

Comparing the effects of Bacillus Direct Fed Microbial combination strain on nursery pig growth with and without medication fed a reduced zinc and copper diet

Sean Griffin